RELEASE

15 JANUARI 2018

FIREPLUG 3.0

Ontdek nu wat Fireplug voor uw korps kan betekenen!

Welkom

Fireplug is een online modulaire tool voor hulpdiensten.
Features

Altijd & overal

Steeds beschikbaar zolang u maar over een internetverbinding beschikt.

Mobiele toegang

Via een mobiele interface raadplegen officieren ook alle info op een smartphone.

Modulair

Allerhande extra plugins maken het basispakket uitbreidbaar naar uw noden.

Alarmeringsschermen

Fireplug vult de datastring van HC 100 aan met realtime data zoals het weer.

Interventie's melden

Fireplug meldt interventie’s onmiddellijk bij geselecteerde personen via mail of SMS..

Informatieschermen

Modulaire informatieschermen worden overal getoond in de kazerne.